Загальна інформаціяВ зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я з 01.12.2011 року на основі пілотного проекту були створені Центри первинної медико-санітарної допомоги в Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій областях та м. Києві.

Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Криворізької міської ради створений на підставі рішення сесії Криворізької міської ради від 25.08.2011 № 546 «Про створення комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної допомоги ». Державну реєстрацію Центр отримав 16.11.2011. При заснуванні КУ «ЦПМСД № 6»КМР» в складі було 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

«Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» є закладом охорони здоров’я Криворізької міської Ради. У своїй діяльності центр керується: Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів, а також актами уповноваженого органу управління.

Рішенням міської ради № 2459 від 28.02.2018 року Комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Криворізької міської ради реорганізовано шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Криворізької міської ради.

За дев’ять років існування КНП «ЦПМСД № 6»КМР сталося багато змін, а саме:

  • 2012 рік- Центр отримав нові автомобілі у кількості 9 одиниць;

  • за кошти місцевого бюджету в 2013 році проведено капітальний ремонт та відкриття амбулаторії № 7- с.Авангард, вул. Тополина, 11а.

  • 2013 рік- відкриття амбулаторії № 8- вул. Добролюбова,2а.

  • 2016 рік- відкриття амбулаторії № 9- вул. Добролюбова,2а.

  • За проектом світового банку проведено:

  • 2016 рік- капітальний ремонт амбулаторії № 5- вул. Панаса Мирного, 18;

  • 2019рік- капітальні ремонт та відкриття амбулаторії № 10- вул. Переяслівська, 18.

За планом очікується відкриття амбулаторії № 11 за адресою: вул. Миколаївське шосе, 21.

КНП «ЦПМСД № 6»КМР має ліцензію на провадження діяльності з медичної практики, на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами.

У 2018 році Центр пройшов акредитацію і отримав Акредитаційний сертифікат на вищу категорію.

Підприємство працює за пʼятиденним робочим тижнем. При цьому амбулаторії функціонують сім днів на тиждень силами чергових кабінетів з надання первинної медико-санітарної допомоги з режимом роботи:

– субота з 09.00 до 15.00 (на базі амбулаторій №1,2,3,4,5-9-10,6);

– неділя з 09.00 до 15.00 (на базі амбулаторії №4 кабінет ПМД).

Пацієнти, які самостійно прийшли на прийом до лікаря та потребують негайних медикаментозних втручань – отримують медичну допомогу в маніпуляційному кабінеті, денному стаціонарі. Маніпуляційні кабінети амбулаторій оснащені згідно табеля оснащення та укомплектовані укладками з надання невідкладної допомоги в повному об’ємі.

Загальна інформаціяЮридична адреса Центру:

Україна, Дніпропетровська область,

50000, м. Кривий Ріг

площа Визволення, буд.2

тел./факс (067) -630-04-75

Мета та задачі сімейної медицини

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, скринінгових та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Райони обслуговування

КНП «ЦПМСД № 6»КМР

До складу комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико – санітарної допомоги № 6» Криворізької міської ради входить десять амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, які обслуговують мешканців Центрально-Міського та частини Інгулецького районів міста у кількості 101557 осіб, у т. ч. дорослих – 84066 осіб, дітей – 17491.

Загальна інформація

Перелік амбулаторій та адреси розташування

 

Назва амбулатоії

Адреса

Район обслуговування

Амбулаторія № 1

вул. Пушкіна, 13к

Центрально – Міський

Амбулаторія № 2

Всебратське 2,65а

Центрально – Міський

Амбулаторія № 3

вул.Халтуріна, 3

Центрально – Міський

Амбулаторія № 4

Пл.Визволення,

Центрально – Міський

Амбулаторія № 5

вул.Панаса Мирного, 18

Інгулецький

Амбулаторія № 6

вул.Алмазна, 10

Центрально – Міський

Амбулаторія № 7

с.Авангард вул.Тополина, 11а

Центрально – Міський

Амбулаторія № 8

с.Рахманово вул.Герцена, 6а

Центрально – Міський

Амбулаторія № 9

вул.Добролюбова, 2а

Інгулецький

Амбулаторія№ 10

вул.Переяслівська, 18

 Інгулецький

Амбулаторія№ 11

вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення, 27

 Інгулецький

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги